A A A

Informacje dla pacjentów


Przygotowanie do badań ma ogromne znaczenie w procesie diagnostyki laboratoryjnej i wpływa na jakość uzyskanego wyniku. Jeśli nie chcą Państwo mieć wykonanego ponownego pobrania krwi, albo ponownie przynosić moczu do badań prosimy zapoznać się i zastosować poniżej przedstawione zasady.

Jak przygotować się do rutynowego badania krwi?
- należy być na czczo i po przespanej nocy, w godzinach porannych tj. od 08.00-10.00
- badanie nie powinno być poprzedzone wysiłkiem fizycznym
- badanie krwi w przypadku kobiet nie powinno odbywać się w okresie miesiączki
- badanie krwi nie powinno być poprzedzone okresem głodzenia
- w przypadku badania hormonów u kobiet należy uwzględniać fazę cyklu miesięcznego

Jak przygotować się do badania moczu?
-  przed uzyskaniem próbki moczu należy zastosować podstawowe zasady higieny
- wskazane jest wcześniejsze umycie narządów moczowo-płciowych, co jest szczególnie ważne u kobiet, u których bliskie sąsiedztwo odbytu i pochwy zwiększa  ryzyko możliwości zanieczyszczenia pobieranego materiału
-  rutynowe badania ogólne moczu wykonuje się w tzw. pierwszej porannej porcji moczu (ze środkowego strumienia). Taki rodzaj pozyskiwania materiału zabezpiecza przed uzyskaniem fałszywie dodatnich wyników zawartości białka (białkomoczu) wynikającego z długotrwałej pozycji stojącej
-   należy unikać spożywania związków, które mogą znacząco wpływać na zmianę barwy moczu. Dotyczy to niektórych produktów żywnościowych (głównie: buraki, jagody, rabarbar) a także leków (np. nitrofurantoina, witamina B2, fenacetyna, fenytoina, błękit metylenowy).
-  przed pobraniem moczu nie powinno się również wykonywać nadmiernego wysiłku fizycznego, który może spowodować pojawienie się lub zwiększenie stężenia białek i ciał ketonowych w moczu
-    u kobiet mocz nie powinien być zbierany w czasie pomiędzy 2 dniem poprzedzającym okres menstruacji (krwawienia miesiączkowego) a 2 dniem po jego zakończeniu, ze względu na dużą ilość krwinek czerwonych i nabłonków uniemożliwiających uzyskanie wiarygodnych wyników badania
-   mocz pobiera się do suchego jednorazowego pojemnika (najlepiej jałowego, można je zakupić w aptece) w ilości ok. 100 ml z tzw. środkowego strumienia
- pojemnik z moczem należy starannie opisać (imię i nazwisko, data i czas pobrania)
-  próbkę moczu w miarę możliwości należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium (najlepiej w ciągu 30 - 120 min, gdyż po tym czasie może dojść do zmiany pH, a także do nagromadzenia się bakterii)