A A A

Misja

Misja SP ZOZ Nasielsk

 

„Twoje zdrowie naszym celem”

 

Misją SP ZOZ Nasielsk jest:

– zapewnienie profesjonalnej opieki Pacjentom,

– promowanie zdrowia,

– otwartość i szybkie reagowanie na potrzeby Pacjentów.

Misję staramy się wypełniać poprzez:

– poprawę dostępności do świadczeń,

– orientację na Pacjenta i dążenie do zaspokojenia jego potrzeb i oczekiwań,

– podnoszenie kwalifikacji i umiejętności personelu,

– doskonalenie komunikacji wewnętrznej i organizację pracy,

– troskę i dobre warunki leczenia Pacjentów,

– unowocześnianie bazy sprzętowej i technicznej.