A A A
  • Wjazd
    Wjazd
  • SP ZOZ Nasielsk
    SP ZOZ Nasielsk

Strona Główna

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Nasielsku

ul. Sportowa 2, 05-190 Nasielsk

OGŁASZA KONKURS OFERT

NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

Szczegóły w zakładce praca


 

 


 

DRODZY PACJENCI


Informujemy, że od 8 października 2019r.

został uruchomiony

DYŻUR INFEKCYJNY – PRZYJĘCIA EKSPRESOWE

do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej !!!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DYŻURU INFEKCYJNEGO – WIZYT EKSPRESOWYCH UZYSKAJĄ PAŃSTWO W REJESTRACJI

 


 


Informujemy, że od 24.07.2019r. w Przychodni w Starych Pieścirogach została uruchomiona REJESTRACJA INTERNETOWA na wybrane terminy do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej - INTERNISTÓW, PEDIATRY


W Przychodni w Nasielsku REJESTRACJA INTERNETOWA do lekarzy ambulatoryjnej opieki specjalistycznej - GINEKOLOGÓW funkcjonuje od maja 2019r.,

podstawowej opieki zdrowotnej - INTERNISTÓW, PEDIATRÓW funkcjonuje od marca 2019r.


 

Rejestracja internetowa dostępna jest za pomocą grafiki zamieszczonej poniżej :

 

 

Instrukcja rejestracji internetowej dostępna pod linkiem

http://zoz.nasielsk.pl/?e-rejestracja,93


 

 


 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

z siedzibą w Nasielsku przy ul. Sportowej 2

jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej udzielającym świadczeń zdrowotnych zgodnie z umowami zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia.


 

ŚWIADCZENIA REALIZUJĄ:

 

___________________________________________________________________

Przychodnia w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Sportowa 2

tel. 23 691 26 06 lub 23 691 25 03
Rejestracja- wew. 12, Sekretariat - wew. 27

___________________________________________________________________

Przychodnia w Starych Pieścirogach
05-191 Pieścirogi Stare, ul. Sikorskiego 5
tel. 23 691 22 20

___________________________________________________________________

Filia w Cieksynie
05-192 Cieksyn, ul. Sportowa 5
tel. 23 693 50 05

___________________________________________________________________

Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsku
05-190 Nasielsk, ul. Warszawska 52
tel. 23 693 02 50