A A A

Usługi

 

W RAMACH USŁUG MEDYCZNYCH ZAKŁAD REALIZUJE:

· badania i porady lekarskie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, orzekanie i  opiniowanie o stanie zdrowia,

· zapobieganie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne,

· opiekę nad zdrowym dzieckiem,

· opiekę pielęgniarki środowiskowej i położnej,

· kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne oraz leczenie szpitalne i uzdrowiskowe,

· prowadzenie czynnego poradnictwa i szerzenie oświaty zdrowotnej,

· promocję zdrowia,

· opiekę nad populacją młodzieży szkolnej,

· inne czynności wynikające z potrzeb zdrowotnych lub medyczno – społecznych, zlecone przez organy administracji samorządowej po uprzednim zabezpieczeniu środków na wykonanie tych zadań,

· świadczenia usług z zakresu poradni specjalistycznych, w tym ginekologii i położnictwa oraz otolaryngologii,

· świadczenia usług z zakresu transportu sanitarnego,

· świadczenia usług z terapii uzależnień i współuzależnień od alkoholu,

· badania i porady lekarskie w zakresie medycyny pracy.

 

SP ZOZ świadczy również usługi zabezpieczenia medycznego różnego rodzaju spotkań i imprez okolicznościowych.

Zakład posiada własne laboratorium i wykonuje pełen zakres badań laboratoryjnych.

Posiadamy też nowoczesny aparat USG i wykonujemy badania USG jamy brzusznej, gruczołów krokowych, tarczycy, szyi pacjentom na zlecenie lekarzy udzielających świadczeń w SP ZOZ Nasielsku.