A A A

UWAGA zmiana lokalizacji NPL

 

 

 

Dyrekcja SP ZOZ w Nasielsku informuje, że od dnia 01.03.2016r. od godziny
18.00 zmianie ulega lokalizacja udzielania świadczeń NPL. Świadczenia usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej będą udzielane w budynku przychodni w Nasielsku przy ul. Sportowej 2.

 

Świadczenia będą udzielane tak jak dotychczas – codziennie od godziny 18.00 do 8.00 następnego dnia oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.
Zmiana lokalizacji została zainicjowana przez starostę powiatu nowodworskiego Magdalenę Biernacką w porozumieniu z burmistrzem Nasielska Bogdanem Ruszkowskim oraz Dyrektorami: Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim Jackiem Kacperskim i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Marią Michalczyk.

 

Usługi będą świadczone przez zespoły lekarsko – pielęgniarskie, przy czym świadczenia pielęgniarskie będą udzielane przez pielęgniarki zatrudnione w SP ZOZ Nasielsk, a zatem na co dzień sprawujące opiekę nad większością populacji pacjentów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Nasielsk.

 

Mamy nadzieję, że ta „dobra” zmiana przyczyni się do zwiększenia dostępności, poprawy warunków udzielania świadczeń, a znajomość problemów i potrzeb pacjentów
(w większości mieszkańców miasta i gminy Nasielsk ) będzie gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług.