A A A

Zalecenia

Na konsultacje i badania lekarskie można zapisywać się osobiście, telefonicznie, za pomocą rejestracji internetowej lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Przy zapisach obowiązuje podanie podstawowych danych pacjenta: imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, telefon kontaktowy (jeśli pacjent posiada).

 

Skierowanie nie jest wymagane w przypadku, gdy pacjent chce skorzystać z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologa – położnika lub porady specjalisty w poradni terapii uzależnień.

 

W przypadku rezygnacji z umówionej wizyty lub badania prosimy o odwołanie wizyty osobiście lub telefonicznie pod nr :

- Przychodnia w Nasielsku 23 691 25 03

- Przychodnia w Starych Pieścirogach 23 691 22 20

- Filia w Cieksynie 23 693 50 05

- Poradnia Terapii Uzależnień 23 693 02 50.